Personliga ljudsystemSRS-X5

Kunde inte koppla samman högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via one touch-anslutning (NFC)

  • Håll din smartphone i närheten av högtalaren tills din smartphone reagerar. Rör din smartphone försiktigt över högtalarens N-märke om det inte går att ansluta.
  • Kontrollera att NFC-funktionen för din smartphone är på.
  • Ta ur din smartphone om den ligger i ett fodral.
  • NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på enheten. Om du upprepade gånger misslyckas med att ansluta högtalaren till en smartphone via one-touch, kan du ansluta den till högtalaren genom instruktionerna på skärmen.
  • Se till så att din smartphone är kompatibel med NFC. Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.