Personliga ljudsystemSRS-X5

Felsökning

Felsökning

Felsökning

Högtalare

Strömförsörjning

Ljud

BLUETOOTH

Ihopparning

One touch-anslutning (NFC)

Telefonsamtal

Övrig information

Återställning