Personliga ljudsystemSRS-X5

Användning

Komma igång

Översikt

Delar och kontroller

Medföljande delar

Strömkälla

Göra anslutningar

BLUETOOTH

Bärbar ljudenhet m.m. (AUDIO IN)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

Bärbar ljudenhet m.m. (AUDIO IN)

Surroundeffekt

Telefonsamtal

Telefonsamtal

Information

Specifikationer

Anmärkningar om användning

Varumärken

Webbplats med support