Personliga ljudsystemSRS-X5

Använda RESET-knappen

Om högtalaren inte går att starta eller om den inte går att använda även om den är påslagen kan du trycka på RESET-knappen på baksidan med ett spetsigt föremål som t.ex. en nål. Högtalaren återställs och stängs av.

Starta högtalaren efter att du tryckt på RESET-knappen. Om den inte startar så kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

  • För att återställa högtalaren när den drivs av det inbyggda batteriet håller du RESET-knappen intryckt tills -indikatorn (ström) slocknar.