Personliga ljudsystemSRS-X5

Initiera högtalaren

När högtalaren är påslagen håller du VOL-knappen (volym) intryckt samtidigt som du håller -knappen (ström) intryckt i minst 5 sekunder, för att stänga av högtalaren.

Högtalaren initieras. Inställningar som t.ex. volym etc. återställs till fabriksinställningar och ihopparningsinformationen raderas.

OBS!

  • Anslut högtalaren till ett vägguttag via nätadaptern för att starta högtalaren efter att den initierats. Om högtalaren strömsätts av det inbyggda batteriet går den inte att starta.