Personliga ljudsystemSRS-X5

Kontrollera de medföljande delarna

Kontrollera så att alla delar i listan nedan finns med när du har öppnat förpackningen.

Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

  • Personligt ljudsystem (SRS-X5) (1)
  • Nätadapter (AC-S125V25A) (1)
  • Snabbstartsguide

    Ger dig instruktioner om hur du ansluter enheten till BLUETOOTH-enheter samt grundläggande funktioner.

  • Referensguide

    Ger dig information om försiktighetsåtgärder och produktspecifikationer.

  • Garantikort (beroende på region/land)