Personliga ljudsystemSRS-X5

Växla enheter med one-touch (NFC)

  • När högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet och du rör en smartphone över högtalarens N-märke, kopplas högtalaren från BLUETOOTH-enheten, och ansluts sedan till din smartphone. Om du däremot pratar i en BLUETOOTH-mobiltelefon som är ansluten till högtalaren, går det inte att växla BLUETOOTH-anslutningen med one-touch.
  • När högtalaren är ansluten till en smartphone och du rör din smartphone över ett annat NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller BLUETOOTH-högtalare, kopplas din smartphone bort från högtalaren och ansluter till den BLUETOOTH-enhet den rörde vid.