Personliga ljudsystemSRS-X5

Koppla från din smartphone med one-touch (NFC)

Du kan koppla från högtalaren från ansluten smartphone genom att röra den över högtalaren.

  1. Rör högtalaren med din smartphone.

    Rör din smartphone över högtalarens N-märke.

Tips

  • När högtalaren har kopplats från din smartphone via one-touch, stängs högtalaren av automatiskt genom den automatiska avstängningsfunktionen, om ingen funktion utförs och inget ljud matas in under cirka 15 minuter.