Personliga ljudsystemSRS-X5

Vad är trådlös BLUETOOTH-teknik?

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös överföringsteknik med kort räckvidd som möjliggör trådlös informationsöverföring mellan digitala enheter, t.ex. datorer och digitalkameror. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 10 m.

Vanligtvis ansluter du två enheter med varandra, men vissa enheter kan anslutas till flera enheter på en och samma gång.

Du behöver inte använda en kabel för att ansluta, och du behöver inte heller rikta enheterna mot varandra, som vid infraröd teknik. Därför kan du förvara en sådan här enhet i t.ex. en väska eller en ficka.

BLUETOOTH-standarden är en internationell standard som stöds av tusentals företag världen över och tillämpas av många företag över hela världen.

Maximalt kommunikationsavstånd

Det maximala kommunikationsavståndet kan vara kortare beroende på följande villkor.

 • Det finns ett hinder t.e.x en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
 • En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
 • En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
 • En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet. I så fall kan du göra så här.

 • Använd högtalaren på ett avstånd av minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten.
 • Om högtalaren används närmare än 10 m från en trådlös LAN-enhet bör du stänga av den trådlösa LAN-enheten.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

 • Där det finns brandfarlig gas, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 • I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

 • För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen, måste den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas ha samma profil som systemets.
 • Observera även att om samma profil finns, kan enheter variera i sin funktion beroende på dess specifikationer.
 • På grund av karakteristiken hos trådlös BLUETOOTH-teknik kan ljudet som spelas upp på högtalaren bli något fördröjt från det ljud som spelas upp från BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.
 • Högtalaren klarar de säkerhetskrav som ingår i BLUETOOTH-standarden för att skapa en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men tänk på att inställningarna kan vara gjorda så att säkerheten inte räcker. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
 • Vi kan inte hållas ansvariga för eventuellt informationsläckage som uppstått under BLUETOOTH-kommunikation.
 • En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovanstående BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
 • Brus eller ljud kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.