Personliga ljudsystemSRS-X5

Varumärken

  • SONY är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
  • Märket BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation.
  • ”DSEE” och är varumärken som tillhör Sony Corporation.
  • ”S-Master” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
  • ClearAudio+ och är varumärken som tillhör Sony Corporation.
  • © 2013 CSR plc och dess koncern. aptX®-märket och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett företag inom koncernen och kan finnas registrerade inom en eller fler jurisdiktioner.
  • N-Mark är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
  • Android™ och Google Play™ är varumärken som tillhör Google Inc.

Alla övriga produktnamn som nämns i denna hjälpguide kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. ® och ™ är inte utsatta i varje enskilt fall i den här hjälpguiden.