Personliga ljudsystemSRS-X5

Kassera högtalaren

Ta bort det inbyggda batteriet från högtalaren av miljömässiga skäl. Töm batteriet genom att ta bort nätadaptern och endast använda högtalaren med batteriet, innan batteriet avlägsnas.

Ta ut det inbyggda batteriet för återvinning. Öppna endast höljet när du ska kassera högtalaren, inte annars.

 1. Stäng av högtalaren och koppla från nätadaptern.
 2. Ta bort höljet från högtalarens undersida för att avlägsna det inbyggda batteriet.

  Ta bort de 4 gummifötterna och de 2 skydden på undersidan.

  Ta bort de 6 skruvarna.

  Ta bort det undre höljet.

  Dra ut kontakten till det inbyggda batteriet.

  Ta bort det inbyggda batteriet.

OBS!

 • Använd t.ex. en plattmejsel om det är svårt att ta bort skydden .
 • Var försiktig för att undvika skada när du tar bort det inbyggda batteriet.