Personliga ljudsystemSRS-X5

Försiktighetsåtgärder

Angående användning med en mobiltelefon

 • Mer information om hur du använder en mobiltelefon när du tar emot ett telefonsamtal samtidigt som du sänder ljudet med BLUETOOTH-anslutningen finns i bruksanvisningen som följde med mobiltelefonen.

Om säkerhet

Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på undersidan av högtalaren och på nätadaptern.

 • Innan högtalaren används ska du kontrollera att högtalarens driftspänning är densamma som det lokala nätets.
  • Där det köptes: alla länder/regioner
  • Driftspänning: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Om nätadaptern

 • Stäng av högtalaren innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. Det kan i annat fall orsaka funktionsstörningar.
 • Använd bara den medföljande nätadaptern. För att skydda högtalaren från skador ska du inte använda några andra nätadaptrar.

  Kontaktens poler

 • Anslut nätadaptern till ett vägguttag i närheten. Koppla omedelbart bort den från vägguttaget vid eventuella problem.
 • Installera inte nätadaptern i trånga utrymmen som t.ex. en bokhylla eller inbyggd i ett skåp.
 • Utsätt inte nätadaptern för väta och stänk så minskar du risken för brand eller elstötar. Placera inte heller vätskefyllda föremål på nätadaptern, t.ex. blomvaser.

Om placering

 • Placera inte högtalaren så att den lutar.
 • Lämna inte högtalaren nära värmekällor, i direkt solljus, där det är dammigt, där det är mycket fuktigt, i regn eller där den kan utsättas för mekaniska stötar.

Om användning

 • Stoppa inte in några främmande föremål i kontakter eller ventilationshål på högtalarens baksida. Högtalaren kan kortslutas eller skadas.

Om rengöring

 • Rengör inte höljet med alkohol, bensin eller thinner.

Övrigt

 • Om du har några frågor eller problem gällande högtalaren som inte täcks i denna hjälpguide ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.