Personliga ljudsystemSRS-X5

Automatisk avstängningsfunktion

Om högtalaren lämnas i något av följande lägen under cirka 15 minuter stängs den av automatiskt.

När högtalaren befinner sig i BLUETOOTH-läget

  • Ingen funktion sker på högtalaren.
  • Ingen BLUETOOTH-anslutning har upprättats mellan högtalaren och en smartphone eller en mobiltelefon via HFP/HSP.
  • Ingen musik (ljud) spelas när högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.

När högtalaren befinner sig i AUDIO IN-läget

  • Ingen funktion sker på högtalaren.
  • Ingen musik (ljud) spelas på en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget.

OBS!

  • Högtalaren stängs av automatiskt om den lämnas i något av lägena ovan under cirka 15 minuter, även om högtalaren laddar en USB-enhet som är ansluten till DC OUT ONLY-porten (USB). Om högtalaren endast strömsätts av det inbyggda batteriet stoppas uppladdningen när högtalaren stängs av.