Personliga ljudsystemSRS-X5

Att observera gällande laddning

Var försiktig!

Om högtalaren identifierar ett problem vid laddning av batteriet kan det hända att CHARGE-indikatorn (orange) slocknar, trots att laddningen inte är genomförd.

Kontrollera följande:

  • Om temperaturen i omgivningen ligger utanför intervallet 5 °C – 35 °C.
  • Om det är något problem med batteriet.

OBS!

  • Laddningstiden varierar beroende på batteriets användningsförhållanden.
  • Ladda högtalaren i en omgivande temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
  • Högtalaren blir varm under drift. Detta är inte något fel.
  • Om högtalaren inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
  • Undvik att utsätta den för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Lämna aldrig högtalaren i en bil som är parkerad i solen.