Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X77

Käyttäminen

Aloittaminen

Yhteenveto

Osat ja painikkeet

Sisältyvät tuotteet

Virtalähde

SongPal

Tietoja SongPal-sovelluksesta

Wi-Fi-verkkoyhteys

Laiteohjaus

Kaiutinasetukset

Musiikin kuunteleminen kotiverkon kautta

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Tietoja kotiverkosta (DLNA)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Modern UI)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows 8)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows 7)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows Vista)

Musiikin kuunteleminen tietokoneelta verkon kautta (Mac)

Musiikin kuunteleminen iPhone/iPad/iPod-laitteesta verkon kautta

Musiikin kuunteleminen Xperia-laitteesta verkon kautta

Internet-musiikkipalvelun kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen liittämällä audiokaapeli

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne. liittämällä audiokaapeli (AUDIO IN)

Musiikin kuunteleminen Xperia-laitteesta

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen Xperia-laitteesta verkon kautta

Musiikin kuunteleminen laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne. liittämällä audiokaapeli (AUDIO IN)

Musiikin kuunteleminen älypuhelimesta

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne. liittämällä audiokaapeli (AUDIO IN)

Musiikin kuunteleminen iPhone/iPad/iPod-laitteesta

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen iPhone/iPad/iPod-laitteesta verkon kautta

Musiikin kuunteleminen iPhone/iPad/iPod-laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne. liittämällä audiokaapeli (AUDIO IN)

Musiikin kuunteleminen Walkman-laitteesta

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen Walkman-laitteesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne. liittämällä audiokaapeli (AUDIO IN)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta (Windows 8)

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Tietoja kotiverkosta (DLNA)

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Modern UI)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows 8)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta (Windows 7)

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Tietoja kotiverkosta (DLNA)

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows 7)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta (Windows Vista)

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Tietoja kotiverkosta (DLNA)

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneelta verkon kautta (Windows Vista)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin kuunteleminen Mac-tietokoneelta

Verkkoyhteysmenetelmän valinta

Tietoja kotiverkosta (DLNA)

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Musiikin kuunteleminen tietokoneelta verkon kautta (Mac)

Musiikin kuunteleminen PC-tietokoneesta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Tietoja

Tietoja ilmaisimista

Yhteensopivat laitteet ja käyttöjärjestelmät

Ohjelmistopäivitys

Wi-Fi-signaalin voimakkuus

Tietoja valmiustoiminnoista

Käyttöä koskevia huomautuksia

Tavaramerkit

Asiakaspalvelusivusto