Personliga ljudsystemSRS-X88

Följande förklarar hur denna högtalaren används. Välj ett ämne i navigeringsrutan till vänster.Innehållet som vi refererar till i Wi-Fi-startguiden och bruksanvisningen beskrivs mer detaljerat genom följande länkar.