Personliga ljudsystemSRS-X9

Användning

Komma igång

Översikt

Delar och kontroller

Medföljande delar

Strömkälla

SongPal

Om ”SongPal”

Wi-Fi-nätverksanslutning

Enhetskontroll

Högtalarinställningar

Lyssna på musik via hemnätverk

Välja metod för nätverksanslutning

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 8 UI)

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 8)

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 7)

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows Vista)

Lyssna på musik på en dator via nätverksanslutning (Mac)

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod via nätverksanslutning

Lyssna på musik på en Xperia via nätverksanslutning

Lyssna på musik via BLUETOOTH-anslutning

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik via USB-anslutning

Lyssna på musik på en USB flash-enhet via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en Walkman via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en Walkman med stöd för hög upplösning via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik genom att ansluta med en ljudkabel

Lyssna på musik på en bärbar ljudenhet etc. genom anslutning med en ljudkabel (AUDIO IN)

Lyssna på musik på en Xperia

Välja metod för nätverksanslutning

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en Xperia via nätverksanslutning

Lyssna på musik på en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en bärbar ljudenhet etc. genom anslutning med en ljudkabel (AUDIO IN)

Lyssna på musik på en smartphone

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en bärbar ljudenhet etc. genom anslutning med en ljudkabel (AUDIO IN)

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod

Välja metod för nätverksanslutning

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod via nätverksanslutning

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en iPhone/iPad/iPod via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en bärbar ljudenhet etc. genom anslutning med en ljudkabel (AUDIO IN)

Lyssna på musik på en Walkman

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en Walkman via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en Walkman via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en Walkman med stöd för hög upplösning via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en bärbar ljudenhet etc. genom anslutning med en ljudkabel (AUDIO IN)

Lyssna på musik på en PC (Windows 8)

Välja metod för nätverksanslutning

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 8 UI)

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 8)

Lyssna på musik på en PC via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en PC (Windows 7)

Välja metod för nätverksanslutning

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows 7)

Lyssna på musik på en PC via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en PC (Windows Vista)

Välja metod för nätverksanslutning

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en PC via nätverksanslutning (Windows Vista)

Lyssna på musik på en PC via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en Mac

Välja metod för nätverksanslutning

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Lyssna på musik på en dator via nätverksanslutning (Mac)

Lyssna på musik på en PC via BLUETOOTH-anslutning

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en USB-enhet

Lyssna på musik på en USB flash-enhet via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på filer med högupplösningsljud

Om filer med högupplösningsljud

Lyssna på filer med högupplösningsljud via ett nätverk

Lyssna på musik på en USB flash-enhet via USB-anslutning (USB-A)

Lyssna på musik på en Walkman med stöd för hög upplösning via USB-anslutning (USB-B)

Lyssna på musik på en dator via USB-anslutning (USB-B)

Information

Om indikatorerna

Kompatibel enhet

Uppdatera programvara

Wi-Fi-signalstyrka

Om standbyfunktioner

Anmärkningar om användning

Varumärken

Webbplats med support