Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Voit kuunnella kaiuttimella musiikkia langattomasti käyttämällä laitteesi BLUETOOTH-toimintoa.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän kaiuttimesta.
 • Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta, jotta vältetään äkilliset voimakkaat äänet kaiuttimesta.

Laiteparin muodostaminen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran.

Katso seuraava aihe.

Kaiuttimen yhdistäminen paritettuun laitteeseen

Kun BLUETOOTH-laitteiden kanssa on muodostettu laiteparit, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen. Katso seuraava aihe yhteyden muodostamiseksi valmiiksi paritettuun laitteeseen.

Kaiuttimen yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketukselle (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan NFC-yhteensopivalla laitteella, kuten älypuhelin tai Walkman jne., kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti, muodostaa laiteparin laitteen kanssa ja tekee BLUETOOTH-yhteyden. Katso lisätietoja seuraavasta aiheesta.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 4.1 tai uudempi asennettuna

Yhteensopivat Walkman-mallit

NFC-yhteensopivat Walkman-mallit*

* Vaikka Walkman on yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimen kanssa yhdellä kosketuksella. Lisätietoja yhteensopivista malleista on annettu Walkman-soittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille.
NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-symbolia tai määrättyä kohtaa).

Huomautus

 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 9 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.

   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 9 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 9 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.

  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kun kaiutin alustetaan, kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPad/iPod-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa laiteparitiedot iPhone/iPad/iPod-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta laiteparit uudelleen.
 • Jos nollaat iPhone/iPad/iPod -laitteesi tai tietokoneen verkkoasetukset, kaiutin ei ehkä pysty yhdistämään siihen. Muodosta laitepari uudelleen.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.