Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 2: Yhdistäminen paritettuun BLUETOOTH-laitteeseen

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta, jotta vältetään äkilliset voimakkaat äänet kaiuttimesta.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä.

 2. Napauta (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  Kun napautat (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

 3. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

Vihje

 • Voit muodostaa laiteparin tai yhdistää toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, vaikka BLUETOOTH-yhteys on muodostettuna. Tässä tapauksessa edellinen yhteys katkaistaan.
 • SongPal-sovelluksessa ei ole toimintoa musiikin toistamiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta. Toista musiikkia BLUETOOTH-laitteella, kuten älypuhelimella, tietokoneella jne.
 • Kun kytket virran kaiuttimeen tai napautat (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laitteen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys käynnistyy automaattisesti.
 • Kun BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja pienennä laitteen äänenvoimakkuus etukäteen. Muussa tapauksessa kaiuttimesta voi kuulua äkillinen, voimakas ääni, kun musiikkia toistetaan ensimmäisen kerran BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen jälkeen.
 • Jos kaiutin yrittää yhdistää uudelleen viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, yhteys saattaa epäonnistua. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys käyttämällä yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.