Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Päivitysmenetelmä 2: Manuaalinen päivitys Internetin kautta

Kun kaiutin on yhdistetty Internetiin kiinteällä yhteydellä tai Wi-Fi-verkon kautta, kaiuttimen UPDATE-painike syttyy oranssina, kun kaiutin havaitsee saatavilla olevan ohjelmistopäivityksen. (UPDATE-painike on yleensä sammuneena.)

Noudata tässä tapauksessa alla olevia vaiheita ohjelmiston päivittämiseksi uusimpaan versioon.

Kun päivitys alkaa, mahdollisesti toistettava musiikki pysäytetään. Myös mahdolliset BLUETOOTH-yhteydet katkaistaan.

 1. Napauta ja pidä UPDATE-painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

  UPDATE-painike vilkkuu oranssina, kun päivitys alkaa.

  Kaiutin ei ole toiminnassa päivityksen aikana.

  UPDATE-painike sammuu ja kaiutin vaihtaa valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan automaattisesti, kun päivitys on valmis.

  Kun kytket kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, UPDATE-painike vilkkuu kolme kertaa.

Jos -ilmaisin vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike oranssina päivityksen aikana

Päivitys on epäonnistunut.

Jos verkkoyhteys ei ole luotettava, päivitys saattaa epäonnistua ennen päättymistään. Katso seuraava kohta päivityksen suorittamiseksi USB-muistitikulla.

Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla (kun päivitys verkon kautta on epäonnistunut)

Vihje

 • UPDATE-painikkeen välkähdysten määrä muuttuu päivityksen etenemisen mukaan. UPDATE-painike vilkkuu ensin neljä kertaa, vähenee sitten yhdellä välkähdyksellä ja sammuu kokonaan, kun päivitys on valmis. Älä katkaise virtaa kaiuttimesta päivityksen aikana.

Huomautus

 • Päivitys kestää yleensä 3 - 10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristöstä riippuen.
 • Älä käytä kaiutinta tai kaukosäädintä päivityksen aikana. Pidä myös kaiutin yhdistettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • Kun UPDATE-painike vilkkuu neljä kertaa Internetin kautta päivityksen aikana, voit lopettaa päivityksen napauttamalla ja pitämällä UPDATE-painiketta. (Tämä ei ole välttämättä aina voimassa.) Kun päivitys on suoritettu, kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan. Kun kaiutin kytketään päälle seuraavan kerran päivityksen suorittamisen jälkeen, UPDATE-painike syttyy palamaan, jos kaiutin havaitsee jälleen uuden ohjelmistoversion.