Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Päivitysmenetelmä 1: Automaattinen päivitys Internetin kautta

Jos käytät kaiutinta sen ollessa yhdistettynä Internetiin kiinteän tai Wi-Fi-verkon kautta, kaiutin pystyy päivittämään uusimman ohjelmiston automaattisesti.

Toiminto on oletuksena pois käytöstä.

Ohjelmiston automaattinen päivitys

 • Käynnistä SongPal älypuhelimessa/iPhonessa ja valitse asetus [Time Zone] valikossa [Settings].

  Kaiuttimen automaattinen ohjelmistonpäivitystoiminto ([Auto Update]) on käytössä. Jos [Auto Update] on pois käytöstä, ota se käyttöön.

 • Päivitys suoritetaan, kun et käytä kaiutinta, esim. keskiyöllä tai kaiuttimen ollessa valmiustilassa. UPDATE-painike vilkkuu oranssina päivityksen aikana ja sammuu, kun päivitys on valmis. Kun kaiutin kytketään päälle ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, UPDATE-painike vilkkuu oranssina kolme kertaa.

Automaattisen ohjelmistonpäivitystoiminnon poistaminen käytöstä

 • Poista [Auto Update] käytöstä [Settings]-valikossa käyttämällä SongPal-sovellusta, joka on asennettu älypuhelimeen/iPhoneen.
 • Ohjelmisto voidaan kuitenkin edelleen päivittää automaattisesti kriittisillä muutoksilla, vaikka tämä toiminto poistettaisiinkin käytöstä.

Jos ilmaisin ja painike vilkkuvat seuraavassa kuvatulla tavalla

 • (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike oranssina
 • Kun kaiuttimeen kytketään virta, (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike oranssina

Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut.

Jos verkkoyhteys ei ole luotettava, päivitys saattaa epäonnistua ennen päättymistään. Katso seuraava kohta päivityksen suorittamiseksi USB-muistitikulla.

Manuaalinen päivitys USB-muistitikulla (kun päivitys verkon kautta on epäonnistunut)

Vihje

 • UPDATE-painikkeen välkähdysten määrä muuttuu päivityksen etenemisen mukaan. UPDATE-painike vilkkuu ensin neljä kertaa, vähenee sitten yhdellä välkähdyksellä ja sammuu kokonaan, kun päivitys on valmis. Älä katkaise virtaa kaiuttimesta päivityksen aikana.
 • Kun kaiutin on yhdistetty Internetiin kiinteällä yhteydellä tai Wi-Fi-verkon kautta, kaiuttimen UPDATE-painike syttyy oranssina, kun kaiutin havaitsee uuden ohjelmistoversion. (UPDATE-painike on yleensä sammuneena.)
 • [Auto Update] -asetuksesta riippumatta UPDATE-painike syttyy oranssina, kun kaiutin havaitsee uuden ohjelmistoversion.
 • Voit päivittää ohjelmiston manuaalisesti, vaikka [Auto Update] -asetus on aktivoitu. Katso ”Päivitysmenetelmä 2: Manuaalinen päivitys Internetin kautta”.

Huomautus

 • Päivitys kestää yleensä 3 - 10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristöstä riippuen.
 • Älä käytä kaiutinta tai kaukosäädintä päivityksen aikana. Pidä myös kaiutin yhdistettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • Kun UPDATE-painike vilkkuu neljä kertaa Internetin kautta päivityksen aikana, voit lopettaa päivityksen napauttamalla ja pitämällä UPDATE-painiketta. (Tämä ei ole välttämättä aina voimassa.) Kun päivitys on suoritettu, kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan. Kun kaiutin kytketään päälle seuraavan kerran päivityksen suorittamisen jälkeen, UPDATE-painike syttyy palamaan, jos kaiutin havaitsee jälleen uuden ohjelmistoversion.