Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Justere lydstyrken

Juster lydstyrken med knappen VOL + og -.

  1. Når der afspilles musik, skal du justere lydstyrken med knappen ( eller ) på højre side () af høretelefonerne.

Tip!

  • Den side af knappen, der er markeret med "+" (), er hævet. Brug den som referencepunkt for betjening.

Bemærk!

  • Skru ned for lyden på enheden for at slå lyden fra. Hvis afspilningen sættes på pause, eller hvis enheden slukkes, mens lyden er slået fra, slås lyden til igen ved laveste lydstyrke, næste gang du starter en afspilning.