Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Begrænse lydstyrken

Du kan bruge AVLS (Automatic Volume Limiter System) til at begrænse den maksimale lydstyrke. Dermed undgår du, at lydstyrken bliver for høj og forstyrrer andre eller beskadiger din hørelse. Den reducerer også risikoen for ulykker, der skyldes, at du ikke kan høre lydene omkring dig, og gør det kort sagt muligt at nyde musikken ved en behagelig lydstyrke.

  1. Opret en Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din smartphone.
  2. Åbn appen "B-Trainer" på din smartphone.
  3. Åbn din Drawer på hovedskærmen i appen "B-Trainer".
  4. Tryk på "Indstillinger".

    Skærmen med indstillinger vises.

  5. Tryk på "AVLS (limit max. volume)".

    Vælg On eller Off. Den maksimale lydstyrke begrænses, når du har valgt On.