Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Optage lyd (voicememo) under træning

Du kan optage din stemme under træning.

Illustrationerne viser enheden, når du har den på, dvs. med højre høretelefon i højre side og venstre højretelefon i venstre side. Når du ikke har høretelefonerne på, kan der være byttet om på højre og venstre.

 1. Tryk på knappen () på venstre side () af høretelefonene, og hold den nede i 2 sekunder.

  Når du hører et bip, skal du slippe knappen for at optage dit voicememo.

  Når den angivne optagetid er udløbet, stopper optagelsen automatisk.

  Tryk igen på knappen () for at stoppe optagelsen, inden den indstillede tid er udløbet.

  Det optagede voicememo kan overføres fra enheden til din smartphone via Bluetooth-forbindelsen.

Tip!

 • Angiv længden af dit voicememo med appen "B-Trainer". Varigheden kan indstilles til mellem 10 og 120 sekunder i tidsintervaller af 10 sekunder. Standardindstillingen er 10 sekunder.

Bemærk!

 • Der kan ikke optages, hvis der ikke er tilstrækkelig med ledig plads på enheden, eller hvis du har gemt det maksimale antal voicememoer. I dette tilfælde skal du slette unødvendige data fra enheden.