Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Parre og oprette forbindelse til en Android-smartphone

Første gang, der oprettes Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din smartphone, skal de parres. Når parringen er fuldført, kan Bluetooth-forbindelsen fremover oprettes med enkle handlinger.

Hvis du har en NFC-kompatibel smartphone, kan du nemt oprette en forbindelse via One-touch. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Oprette forbindelse til en smartphone via One-touch (NFC)".

 1. Kontroller, at enheden er tændt.
 2. Kontroller, at enhedens Bluetooth-funktion er deaktiveret.

  Hvis Bluetooth-funktionen er aktiveret, skal du trykke på knappen () på højre side () af høretelefonerne og holde den nede i ca. 2 sekunder for at deaktivere den.

 3. Hvis Bluetooth-funktionen er deaktiveret, skal du trykke på knappen () og holde den nede i mindst 7 sekunder for at få enheden til at skifte til parringstilstand.

  LED'en () på højre side () af høretelefonerne blinker hurtigt blåt og rødt.

 4. Aktiver Bluetooth-funktionen fra Indstillinger eller en tilsvarende skærm på din smartphone.

 5. Når der vises en skærm til valg af enhed i Bluetooth-indstillingerne på din smartphone, skal du søge efter denne enhed.

  Afhængigt af, hvilken smartphone du bruger, starter søgningen muligvis automatisk.

 6. Tryk på enhedens navn "SSE-BTR1".

  Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, skal du indtaste "0000". Adgangskoden kaldes muligvis også for en "adgangsnøgle", en "PIN-kode" eller et "PIN-nummer".

  Forbindelsen oprettes, når enheden og din smartphone parres.

Bemærk!

 • Når parringen er fuldført, behøver du ikke at parre enhederne igen, når der fremover skal oprettes forbindelse mellem dem.
 • Ovennævnte smartphonehandlinger er eksempler. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din smartphone.