Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Overføre musik med Finder

Musik kan overføres direkte til enheden via træk og slip fra Finder.

  1. Opret en USB-forbindelse mellem enheden og din computer.
  2. Vælg "B-TRAINER" i indholdsoversigten i Finder.
  3. Åbn mappen "MUSIC".
  4. Træk og slip de musiknumre eller mapper, der skal overføres.

    Musiknumrene og mapperne overføres til enheden.

Bemærk!

  • Enheden kan ikke betjenes, når den er sluttet til en computer.
  • Du må ikke slette eller omdøbe mappen "MUSIC".
  • Et musiknummer kan muligvis ikke afspilles på enheden, hvis det er beskyttet af ophavsret.
  • Du må ikke afbryde enheden, mens LED'en POWER/OPERATION blinker. Hvis du gør dette, kan du miste de data, der overføres, miste data på enheden eller efterlade unødvendige arkiver på enheden. I dette tilfælde skal du overføre de intakte arkiver tilbage til computeren og initialisere (formatere) enhedens hukommelse. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Formatere hukommelsen".