Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Overføre musik med Stifinder

Musik kan overføres direkte til enheden via træk og slip fra Stifinder.

 1. Opret en USB-forbindelse mellem enheden og din computer.
 2. Åbn mappen "B-TRAINER" på den måde, der beskrives nedenfor for din computer.
  • Windows 7 eller tidligere
   Vælg "Start" – "Computer", og åbn mappen "B-TRAINER".
  • Windows 8
   Vælg "Startskærm" – "Skrivebord" – "Stifinder" – "Computer", og åbn mappen "B-TRAINER".
  • Windows 8.1
   Vælg "Skrivebord" – "Stifinder" – "Denne pc", og åbn mappen "B-TRAINER".
 3. Åbn mappen "MUSIC".
 4. Træk og slip de musiknumre eller mapper, der skal overføres () til den tilsvarende mappen "B-TRAINER" ().

Bemærk!

 • Enheden kan ikke betjenes, når den er sluttet til en computer.
 • Du må ikke slette eller omdøbe mappen "MUSIC".
 • Et musiknummer kan muligvis ikke afspilles på enheden, hvis det er beskyttet af ophavsret.
 • Du må ikke afbryde enheden, mens LED'en POWER/OPERATION blinker. Hvis du gør dette, kan du miste de data, der overføres, miste data på enheden eller efterlade unødvendige filer på enheden. I dette tilfælde skal du overføre de intakte filer tilbage til computeren og initialisere (formatere) enhedens hukommelse. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Formatere hukommelsen".