Отпечатване

Използване на дистанционното управление

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните / / / и .

За описание на бутоните на дистанционното управление вижте Информация за продукта.

  1. Използвайте бутоните , , и , за да “фокусирате” върху желания елемент.
  2. Натиснете центъра на бутон , за да изберете елемента, който в момента е на фокус.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

Употреба на Гласово търсене (само за моделите, поддържащи Гласово търсене)

За моделите, поддържащи Гласово търсене, дистанционното управление има вграден микрофон. С изговаряне в микрофона можете да търсите съдържание в Интернет.

  1. Натиснете бутона .
    LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  2. Говорете във вградения микрофон.
    В зависимост от вашия модел може да се покажат примери за говор.

Когато вашият глас не се разпознава

Когато гласът ви не се разпознава, активирайте бутона на дистанционното управление с бутона или регистрирайте дистанционното управление с бутона към телевизора.
За да потвърдите тези настройки, натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройки на тъчпад дистанционно]/[Гласово дистанционно управление].
Настройките, които се показват, зависят от вашия модел.

Забележка

  • За да използвате Гласово търсене, е необходима интернет връзка.
  • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.