Отпечатване

Запис с едно докосване (само за моделите, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

Забележка

  • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
  1. Докато гледате програмата, която ще записвате, натиснете бутона REC.
  2. В показания екран задайте крайно време за записа. За да записвате до края на програмата, изберете [Фиксиран]. За да зададете произволна продължителност (от 1 минута до 8 часа), изберете [Потребителски].

Ръчно спиране на записа

  1. Натиснете бутона .
  2. Изберете [Стоп] на показания екран.

Промяна на крайното време за запис

  1. Натиснете бутона .
  2. В показания екран изберете [Промяна], за да промените крайното време за записа.

Забележка

  • При някои програми записът не може да бъде спрян с натискане на бутона . За да спрете записването на програма, натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете Спиране на записа.