Отпечатване

Таймер за запис (само за моделите, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки].

Забележка

 • Тази функция е налична само за определени модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.
 1. Натиснете бутона DISCOVER, след това изберете справочника на програмите в категорията на излъчванията.
 2. Изберете желаната програма в справочника, след това изберете [Таймер за запис].
 3. Изберете [Таймер - събитие] или [Настройте таймера].

Ръчно настройване на таймера с определяне на дата, час и канал

 1. Натиснете бутона DISCOVER, след това изберете справочника на програмите в категорията на излъчванията.
 2. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера] — [Ръчен таймер за запис].
 4. Конфигурирайте таймера.
 5. Изберете [Настройте таймера].

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера

Проверка, промяна или изтриване на настройки на таймера могат да се извършват в [Списък на таймера].

 1. Натиснете бутона DISCOVER, след това изберете справочника на програмите в категорията на излъчванията.
 2. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
 3. Изберете [Списък на таймера], след това променете настройките.

Съвет

 • Могат да бъдат създавани до 32 таймера.
 • Ако записът не се осъществи, причината ще бъде посочена в [Списък с грешки при запис]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Programme Guide] — [Списък със записани заглавия] — [Списък с грешки при запис].
 • В справочника на програмите можете да премествате фокуса до желаната програма и да натиснете бутона REC, за да се създаде таймер за запис на програмата.

Забележка

 • Таймерът за запис няма да работи, ако AC захранващият кабел е изключен от контакта.