Отпечатване

Няма звук, но картината е добра.

  • Проверете бутона за силата на звука.
  • Натиснете бутона или +, за да отмените заглушаването на звука.
  • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [ТВ говорител].
    Ако е с настройка [Аудио система], високоговорителите на телевизора възпроизвеждат само звукови сигнали на бутоните или системни звукови сигнали.