Отпечатване

Няма звук или има лош звук при работа със система за домашно кино.

  • Натиснете бутона ACTION MENU, след това изберете [Говорител] — [Аудио система].
  • Задайте [Слушалки/аудио изход] на [Аудио изход (Постоянен)] в настройка [Звук].
  • Ако аудиосистемата не е съвместима с Dolby Digital или DTS, задайте за [Настройки] — [Звук] — [Цифров аудио изход] стойност [PCM].
  • Ако изберете аналогов (RF) канал и картината се показва правилно, променете системата на телевизионно предаване. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Настройка на каналите] — [Аналогова настройка] — [Ръчна настройка на програми] — [Телевизионна система]. (Наличието на [Ръчна настройка на програми] или името на опцията може да се различава в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  • В зависимост от вашия модел, ако [Говорител] е [ТВ говорител], а [Hi‑Res преобразуване (DSEE HX)] е [Автомат.], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) е изключен.
  • Задайте [Сила на звука на Цифров аудио изход] на Max в настройка [Звук].
  • Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудио сигнал.