Отпечатване

Аудио шум.

  • Уверете се, че антената е свързана посредством висококачествен 75-омов коаксиален кабел.
  • Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
  • За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.