Отпечатване

Изкривен звук.

  • Проверете антената/кабелната връзка.
  • Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
  • Пазете телевизора от източници на електрически смущения, например автомобили, сешоари, Wi-Fi устройства, мобилни телефони или оптични устройства.
  • Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
  • Изпълнете [Автомат. фина настройка] и [Ръчна настройка на програми] за подобряване на звука при аналогово приемане.
    (Наличието на [Ръчна настройка на програми] и нейните опции може да се различава в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
  • Задайте [Аудио филтър] на [Слаб] или [Силен] за подобряване на звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава.)