Отпечатване

Вашият телевизор не може да се свърже към сървъра.

  • Проверете LAN кабела или безжичната връзка към вашия сървър и телевизора.
  • Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашия телевизор.
  • Проверете вашия LAN кабел/безжичната връзка или вашия сървър. Телевизорът може да е загубил връзка със сървъра.
  • Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали вашият медиен сървър комуникира правилно с телевизора. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Настройка на домашната мрежа] — [Диагностика на сървърите].