Отпечатване

Появява се съобщение, че телевизорът не може да се свърже към мрежата.

  • Проверете текущите мрежови настройки и извършете [Провери връзката].
    Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Състояние на мрежата] — [Провери връзката].
    Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).
  • Преконфигурирайте мрежовите настройки, като натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Mрежoва настройка].
  • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа] — [Допълнителни настройки] — [Състояние на мрежата].