Отпечатване

Светодиодният индикатор на активните 3D очила премигва. (Само за 3D модели)

  • Светва за 3 секунди: Показва включване на очилата.
  • Мига на всеки 2 секунди: Означава, че очилата са включени.
  • Мига 3 пъти: Означава, че очилата са изключени.
  • Мига последователно в зелено и жълто: Означава, че очилата са започнали процеса на регистрация.
  • Мига 3 пъти на всеки 2 секунди: Означава, че капацитетът на батерията привършва. Подменете батерията.