Tisk

Registrace pevného disku s rozhraním USB (pouze modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB)

Modely s nahráváním na pevný disk s rozhraním USB mají položku [Nastavení nahrávacího zařízení] v nabídce [Nastavení].

Abyste mohli nahrávat digitální vysílání, připojte k televizoru pevný disk s rozhraním USB a zaregistrujte ho. Pokud má váš televizor dva nebo více portů USB, připojte pevný disk k portu s označením „HDD REC“.

Poznámka

  • Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.
  1. Pevný disk s rozhraním USB
  2. Kabel USB (není součástí dodávky)
  1. Pevný disk s rozhraním USB připojte k portu televizoru s označením „HDD REC“.
  2. Zapněte pevný disk.
  3. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Registrace HDD].
  4. Zaregistrujte pevný disk s rozhraním USB podle pokynů na obrazovce.

Zrušení registrace pevného disku s rozhraním USB

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Nastavení nahrávacího zařízení] — [Deregistrace HDD] – zařízení k odregistrování.