Tisk

Zobrazení obrazovky chytrého telefonu / tabletu na televizoru pomocí funkce Zrcadlení obrazovky

Obrazovku mobilního zařízení můžete zobrazit na televizoru a prohlížet si tak fotografie, videa nebo webové stránky.

Funkce „Zrcadlení obrazovky“ využívá technologii Miracast k zobrazení obrazovky kompatibilního zařízení na televizoru. Bezdrátový router (přístupový bod) není k použití této funkce nutný.

 1. Chytrý telefon
 2. Tablet
 3. Počítač
 1. Stiskněte tlačítko a poté zvolte možnost [Zrcadlení obrazovky].
 2. Pro připojení k televizoru použijte zařízení kompatibilní se zrcadlením obrazovky.
  Když je zařízení připojeno k televizoru, obrazovka zobrazená na zařízení se bude zároveň zobrazovat na televizoru.
  Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.

Poznámka

 • Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, bezdrátové připojení mezi televizorem a bezdrátovým routerem (přístupovým bodem) bude zrušeno a komunikace prostřednictvím internetu tak bude zastavena.

Rada

 • Pokročilá nastavení funkce Zrcadlení obrazovky můžete konfigurovat stisknutím tlačítka HOME, poté zvolte možnost [Nastavení] — [Síť] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokročilé nastavení].