Tisk

[TV]

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [TV] – požadovaná možnost.

Dostupné možnosti

[Nastavení kanálů]
Konfiguruje nastavení související s příjmem vysílaných programů. Můžete měnit také nastavení související s příjmem satelitního vysílání.

Ladění digitálních kanálů

Řazení kanálů a úprava seznamu programů

[Externí vstupy]
Konfiguruje nastavení externích vstupů a funkce BRAVIA Sync.
[Displej]
Upravuje obraz a nastavení obrazovky, mezi které patří například jas obrazovky.
[Zvuk]
Upravuje nastavení zvuku a možnosti související s volbou reproduktorů.
[Osvětlení LED]
Umožňuje uživatelské nastavení osvětlení LED.
(Dostupnost této funkce závisí na modelu.)
[Napájení]
Mění nastavení související se spotřebou elektrické energie.
[Aplikace]
Mění nastavení související s aplikacemi.
[Spořič obrazovky]
Konfiguruje nastavení spořiče obrazovky.
[Úložiště a resetování]
Mění nastavení související s ukládáním dat.
[Počáteční nastavení]
Nastavuje základní funkce, jako je síť a kanály, pro první použití.
[O zařízení]
Zobrazuje informace o televizoru.