Skriv ut

Bruk av funksjoner for BRAVIA Sync-kompatible enheter

[Sync Menu] brukes hovedsakelig til å betjene BRAVIA Sync-kompatible enheter fra TV-apparatet.
Trykk på ACTION MENU-knappen og velg [Sync Menu].

Blu-Ray-/DVD-spiller

 • Slår automatisk på Blu-ray-/DVD-spilleren og skifter inngangen til Blu-ray-/DVD-spilleren når du velger den fra Home-menyen eller Sync-menyen.
 • Slår automatisk på TV-apparatet og skifter inngangen til den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren når Blu-ray-/DVD-spilleren starter avspillingen.
 • Slår automatisk av den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren når du slår av TV-apparatet.
 • Styrer bruk av menyer (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) og kanalvalg på den tilkoblede Blu-ray-/DVD-spilleren gjennom TV-apparatets fjernkontroll.

AV-forsterker

 • Slår den tilkoblede AV-forsterkeren automatisk på og skifter lydutgangen fra TV-høyttaleren til lydsystemet når du slår på TV-en. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du tidligere har brukt AV-forsterkeren til å sende ut TV-ens lyd.
 • Skifter automatisk lydutgangen til AV-forsterkeren ved å slå på AV-forsterkeren når TV-en slås på.
 • Slår automatisk av den tilkoblede AV-forsterkeren når du slår av TV-en.
 • Justerer volumet ( +/– -knappene) og demper lyden (-knappen) til den tilkoblede AV-forsterkeren via TV-apparatets fjernkontroll.

Videokamera

 • Slår TV-en automatisk på og skifter utgangen til det tilkoblede videokameraet når kameraet er slått på.
 • Slår automatisk av det tilkoblede videokameraet når du slår av TV-en.
 • Styrer bruk av menyer (-/-/-/-knapper), avspilling (f.eks. -knapp) av det tilkoblede videokameraet gjennom TV-apparatets fjernkontroll.

Merknad

 • "BRAVIA Sync-kontroll" (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig for tilkoblede BRAVIA Sync-kompatible enheter som har BRAVIA Sync-logoen.