Skriv ut

Justere BRAVIA Sync-innstillinger

 1. Slå på den tilkoblede enheten.
 2. For å aktivere [BRAVIA Sync-kontroll] må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Eksterne innganger] — [Innstillinger for BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync-kontroll].
 3. Aktiver BRAVIA Sync på den tilkoblede enheten.
  Når en spesifikk Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet er koplet til og slått på, og [BRAVIA Sync-kontroll] er aktivert, aktiveres BRAVIA Sync automatisk på enheten. For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den tilkoblede enheten.

Tilgjengelige alternativer

Tilgjengelige alternativer vises under. (Alternativer varierer avhengig av modell/region/land.)

[Enheter automatisk av]
Hvis den er deaktivert, slås ikke den tilkoblede enheten automatisk av når TV-apparatet slås av.
[TV automatisk på]
Hvis den står den er deaktivert, slås ikke TV-apparatet automatisk på når den tilkoblede enheten slås på.
[Endre inngang automatisk (MHL)] (kun MHL-støttede modeller)
Hvis den er aktivert, skifter TV-inngangen automatisk til korresponderende enhet som er koblet til med en MHL-kabel.
[Liste over BRAVIA Sync-enheter]
Viser BRAVIA Sync-enhetslisten.
[Enhetskontrolltaster]
Lar deg angi knapper for å styre en enhet koblet til via en HDMI eller MHL (kun modeller som støtter MHL).
[MHL-lading i hvilemodus] (kun MHL-støttede modeller)
Hvis den er aktivert, kan TV-apparatet lade den tilkoblede MHL-enheten mens TV-apparatet står i hvilemodus.

For å bruke Sync Menu

 1. Trykk på SYNC MENU-knappen og velg deretter ønsket element i Sync-menyen.

Tips

 • Hvis du trykker på SYNC MENU-knappen, vises kampanjeskjermen i følgende situasjoner:
  • Det er ikke koblet til noen HDMI- eller MHL-enhet (kun modeller som støtter MHL).
  • [BRAVIA Sync-kontroll] er deaktivert.