Skriv ut

Vise skjermbildet fra en smarttelefon / et nettbrett på TV-skjermen ved bruk av skjermspeilingsfunksjonen

Du kan vise skjermen til en mobilenhet på TV-skjermen slik at du kan se på bilder, videoer eller nettsteder.

"Skjermspeiling"-funksjonen bruker Miracast-teknologi til å vise skjermen til en kompatibel enhet på TV-skjermen. En trådløs ruter (tilgangspunkt) er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen.

 1. Smarttelefon
 2. Nettbrett
 3. Datamaskin
 1. Trykk på -knappen og velg deretter [Skjermspeiling].
 2. Bruk enheten som er kompatibel med skjermspeiling til å koble til TV-apparatet.
  Når enheten er koblet til TV-apparatet, vises skjermbildet på enheten også på TV-skjermen.
  Du finner nærmere opplysninger i bruksanvisningen for enheten.

Merknad

 • Mens standby-skjermen for Skjermspeiling vises, er den trådløse forbindelsen mellom TV-apparatet og den trådløse ruteren (tilgangspunkt) koblet fra, og derfor er kommunikasjon via Internett stoppet.

Tips

 • Du kan konfigurere de avanserte innstillingene for skjermspeiling ved å trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger].