Skriv ut

Bruke Wi-Fi Direct til å koble til TV-apparatet (uten behov for trådløs ruter)

Du kan koble en enhet til TV-apparatet trådløst, uten bruk av en trådløs ruter, og deretter strømme videoer, bilder og musikk som er lagret på enheten, direkte på TV-apparatet.

 1. For å aktivere [Wi‑Fi Direct] må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct].
 2. Velg [Wi‑Fi Direct-innstillinger].
 3. Velg TV-navnet som vises på TV-skjermen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Hvis enheten ikke støtter Wi-Fi Direct, må du velge [Vis nettverk (SSID) / passord].
 4. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten for å koble til med TV-en.
 5. Send innhold fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten til TV-en.
  For detaljer, henvis til brukerveiledningen til enheten.

Hvis tilkoblingen ikke er vellykket

Når standby-skjermen for Wi-Fi Direct-innstillingen vises, skal du velge [Vis nettverk (SSID) / passord] og følge anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å koble til en annen enhet

Følg trinnene over for å koble til enheter. Opptil 10 enheter kan kobles til på samme tid. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til en annen enhet.

For å endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Info] — [Enhetsnavn].

For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Vis enhetsliste / Slett].

For å avregistrere en enhet, må du velge enheten i listen for å slette den, og deretter trykke på -knappen. Velg deretter [Ja] i bekreftelsen.

For å avregistrere alle enheter, må du velge [Slett alle] i listen, og deretter [Ja] i bekreftelsen.

Endre båndinnstillingen (for eksperter)

Når TV-apparatet ikke er koblet trådløst til en ruter, kan du velge det trådløse båndet for Wi-Fi Direct-funksjonen. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avanserte innstillinger] — [Båndinnstillinger].

[Auto]
Vanligvis bruker du dette alternativet. Det velger automatisk et passende bånd for Wi-Fi Direct-funksjonen.
[Auto (2.4GHz-bånd)]
Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som bare støtter 2,4 GHz. Dette alternativet kan støtte flere enheter enn andre alternativer.
[Auto (5GHz-bånd)]
Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som støtter 5 GHz. Dette alternativet kan forbedre kvaliteten på direkteavspilling av video.

Legg merke til at når du velger dette alternativet, kan ikke TV-en koble til med enheter som bare støtter 2,4 GHz.

[Manuell]
Bruk dette alternativet for å velge en bestemt trådløs kanal.

Tips

 • For informasjon om enhetens støttede trådløse bånd, kan du se bruksanvisningen til enheten.
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan du bare bruke [Auto] og [Manuell].

Merknad

 • Hvis TV-apparatet er koblet til en trådløs ruter (eller et tilgangspunkt) på 5 GHz:
  • Den 5 GHz-trådløse tilkoblingen kobles fra når [Wi‑Fi Direct-innstillinger] velges. Mens forbindelsen er frakoblet, stoppes kommunikasjon via Internett.
  • Tilkoblingen fortsetter automatisk etter at [Wi‑Fi Direct-innstillinger] er avsluttet.
 • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt.