Drukuj

Rejestrowanie dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia].

Podłącz i zarejestruj dysk USB HDD w telewizorze, aby nagrywać programy cyfrowe. Jeśli telewizor wyposażony jest w dwa porty USB lub większą ich liczbę, podłącz dysk USB HDD do portu z oznaczeniem „HDD REC”.

Uwaga

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
  1. Dysk USB HDD
  2. Kabel USB (brak w zestawie)
  1. Podłącz dysk USB HDD do portu USB z oznaczeniem „HDD REC” telewizora.
  2. Włącz dysk USB HDD.
  3. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].
  4. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyrejestrowanie dysku USB HDD

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Wyrejestrowanie dysku HDD] — urządzenie, które chcesz wyrejestrować.