Drukuj

[TV]

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [TV] — żądaną opcję.

Dostępne opcje

[Ustawienia kanałów]
Konfiguracja ustawień związanych z odbiorem ramówki. Możesz także skonfigurować ustawienia związane z odbiorem ramówki kanałów satelitarnych.

Ustawianie kanałów cyfrowych

Sortowanie kanałów lub edycja listy programów

[Zewnętrzne wejścia]
Konfiguracja ustawień wejść zewnętrznych i BRAVIA Sync.
[Ekran]
Regulacja ustawień obrazu i ekranu, na przykład jasności ekranu.
[Dźwięk]
Regulacja ustawień dźwięku i opcji związanych z głośnikami.
[Dioda podświetlenia LED]
Dostosowanie podświetlenia LED.
(Dostępność tej funkcji zależy od modelu sprzętu).
[Zasilanie]
Zmiana ustawień związanych z zużyciem energii.
[Aplikacje]
Zmiana ustawień związanych z aplikacjami.
[Wygaszacz ekranu]
Konfiguracja ustawień wygaszacza ekranu.
[Pamięć i resetowanie]
Zmiana ustawień związanych z przechowywaniem danych.
[Konfiguracja początkowa]
Konfiguracja podstawowych funkcji, takich jak sieć i kanały przy pierwszym użyciu.
[Informacje]
Wyświetlenie szczegółowych informacji o telewizorze.