Tlač

Hlasové vyhľadávanie

Televízor disponuje funkciou Hlasové vyhľadávanie, ktorá umožňuje vyhľadávať na internete obsah (výraz), ktorý zadáte hlasom. Hlasové vyhľadávanie umožňuje rýchlo zadať výraz, ktorý chcete vyhľadať, bez použitia klávesnice.

Ak chcete takto vyhľadávať, stačí stlačiť tlačidlo a začať rozprávať do mikrofónu zabudovaného v diaľkovom ovládači.

Podrobnosti nájdete v časti Používanie diaľkového ovládača.