Tlač

Registrácia zariadenia USB HDD (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia].

Pripojte k televízoru zariadenie USB HDD a digitálne vysielania si môžete nahrávať. Ak má váš TV prijímač dva alebo viac USB portov, pripojte zariadenie USB HDD do portu označeného „HDD REC.“

Poznámka

  • Táto funkcia je k dispozícii len na niektorých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
  1. Zariadenie USB HDD
  2. USB kábel (nedodáva sa)
  1. Pripojte zariadenie USB HDD do portu označeného „HDD REC“ na vašom TV prijímači.
  2. Zariadenie USB HDD zapnite.
  3. Stlačte tlačidlo HOME , potom vyberte [Nastavenia] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].
  4. Zariadenie USB HDD zaregistrujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia USB HDD

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Odregistrovanie HDD] — registrácia zariadenia je zrušená.