Tlač

Nahrávanie pomocou jedného tlačidla (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia].

Poznámka

  • Táto funkcia je k dispozícii len na určitých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.
  1. Počas prezerania programu, ktorý chcete nahrať, stlačte tlačidlo REC.
  2. Na zobrazenej obrazovke nastavte čas ukončenia nahrávania. Ak chcete program nahrávať až do konca, vyberte [Pôvodné nast.]. Ak chcete nastaviť ľubovoľnú dĺžku času (1 minúta až 8 hodín), vyberte [Def. používateľom].

Ak chcete nahrávanie zastaviť manuálne

  1. Stlačte tlačidlo .
  2. Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zastaviť].

Ak chcete zmeniť čas ukončenia nahrávania

  1. Stlačte tlačidlo .
  2. Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zmeniť], čím zmeníte čas ukončenia nahrávania.

Poznámka

  • Pri niektorých programoch sa nahrávanie nedá zastaviť pomocou tlačidla . Ak chcete ukončiť nahrávanie takéhoto programu, stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte Zastaviť NAHRÁVANIE.