Tlač

Prehrávanie obsahu uloženého na zariadení USB

Pripojenie zariadenia USB

Pripojením pamäťového zariadenia USB do portu na TV prijímači si môžete vychutnať súbory fotografií, hudobné súbory a video súbory uložené v zariadení.

 1. Pamäťové zariadenie USB

Vychutnajte si fotografie/hudbu/video záznamy uložené na zariadení USB

Fotografie/hudbu/videozáznamy uložené v zariadení USB si môžete vychutnať na obrazovke TV prijímača.

 1. Ak je k TV prijímaču pripojené zariadenie USB s vypínačom, zapnite ho.
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte požadovanú položku.
  Výberom položky [Album] zobrazíte fotografie, výberom položky [Hudba], prehráte hudbu a výberom položky [Video] prehráte video záznamy.
 3. Stlačte tlačidlo a vyberte zobrazený [Priečinky] z menu.
 4. Prejdite zoznam zložiek a súborov a vyberte požadovaný súbor.
  Spustí sa prehrávanie.

Kontrola podporovaných formátov súborov

Poznámka

 • Všetky porty USB na TV prijímači podporujú vysokorýchlostné pripojenie USB. Modrý USB port pre 4K modely podporuje SuperSpeed (USB 3.0). Rozbočovače USB nie sú podporované.
 • Počas prístupu k zariadeniu USB nevypínajte TV prijímač ani zariadenie USB, neodpájajte kábel USB a nevyberajte a nevkladajte záznamové médiá. V opačnom prípade sa môžu údaje uložené v zariadení USB poškodiť.
 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.